SUORA-VASTAANOTTO

Fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä

Fysioterapeutin suoravastaanotton aikana asiakkaalle hänelle kattava fysioterapeuttinen tutkimus. Tärkeässä roolissa on kansainvälisesti käytössä oleva McKenzie- eli MDT -menetelmä ja sen stadartoidut tutkimuslomakkeet. MDT -tutkimusta täydennetään tarpeen mukaan fysioterapiassa yleisesti käytössä olevilla tutkimusmenetelmillä ja kyselylomakkeilla. ”MDT -menetelmällä ei voi kaikkea hoitaa, mutta sillä voi tutkia kaikkea. Se toimii erinomaisena erotusdiagnostisena menetelmänä” (Kilpikoski, 2018). 

 

MDT -tutkimuksessa käytetään asiakkaan omaa kuormitusta eli niitä kuormitustekijöitä jotka asiakkaan oireet todellisuudessa aiheuttavat. Tämän vuoksi MDT -menetelmä soveltuu erinomaisesti myös etäpalveluna toteutettavaan tutkimiseen ja fysioterapiaan. 

Suora-vastaan-otto

Selkäongelmat

Alaselkäkipu on suurin yksittäinen työkyvyttömyyden aiheuttaja. Yli joka kolmannella työikäisellä suomalaisella on viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut alaselän kipua, ja joka kymmenes on tämän vuoksi ollut viimeisen vuoden sisällä lääkärin hoidossa. Yleisin alaselän vaiva on äkillinen kipu.

Niskakipu

Niskan kivut ovat erittäin yleisiä. Yli 30-vuotiaista suomalaista naisista neljä kymmenestä ja miehistä 2–3 kymmenestä on viimeksi kuluneen vuoden aikana kokenut niskakipua. Niskan kipu on syynä noin joka 25. terveyskeskuskäyntiin.

Ylivoimaisesti yleisin niskakivun syy on niskan ja hartioiden lihasjännitys, jonka aiheuttajia ovat fyysiset ja henkiset kuormitustekijät, erityisesti hankalat asennot ja liiketoistot töissä tai harrastuksissa

Olkapääkipu

Kiertäjäkalvosinoireyhtymä on yleisin olkapään sairaus. Vaivojen määrä kasvaa iän myötä siten, että esiintyvyys alkaa selvästi lisääntyä noin 40 ikävuoden jälkeen. Olkapään jännevaivoja esiintyy naisilla hieman yleisemmin kuin miehillä, ja niitä on enemmän vallitsevassa ja oikeassa yläraajassa useammin kuin ei-vallitsevassa ja vasemmassa. Sairaus on suunnilleen yhtä yleinen miehillä ja naisilla. Sairaus on alle 40-vuotiailla harvinainen, mutta alkaa lisääntyä 40. ja erityisesti 50. ikävuoden jälkeen ja saavuttaa huippunsa 60–80 vuoden iässä. Se esiintyy vallitsevassa kädessä useammin kuin ei-vallitsevassa.

Mitä suoravastaanotto sisältää?

Tutkimus ja koehoito

Tarkka ongelman kartoitus standartoidulla MDT-tutkimuksella. Etsitään tilanteeseen sopivat harjoitteet itsehoitoon ja testataan niiden toimivuuden. Tarvittaessa kivunhoito akupunktiolla.

Itsehoito

Asiakas suorittaa harjoitusohjelman mukaisia harjoitteita omatoimisesti sovitulla intensiteetillä ja määrällä.

Hoitokontrolli

Varataan lähipäivälle kontrollikäynti, jolla seurataan hoidon oikeasuuntaista etenemistä. Tarvittaessa hoitosuunnan korjaus.

Buy traffic for your website